The new MAXQDA is here! All about the new tools, upgrade options, and pricing

MAXQDA Professional Trainer:
Dr. Zeynep Kurnaz

 
Language(s)English, Turkish
Location Ankara, Turkey
RadiusTurkey
Workshops

Standard Workshops

 • Starter Workshop
 • Advanced Workshops

Other Workshops

 • Analysis of Audio-visual Data
 • Mixing Methods and Data Types for Analysing Open-ended Questions
 • Qualitative Content Analysis
 • Discourse Analysis
 • Systematic Reviews with MAXQDA

Method Focus

 • Visualizations
 • Qualitative Evaluation
 • Mixed Method
Methodological Expertise
 • Content Analysis
 • Semiotic Analysis
 • Systematic Review
 • Document Analysis
 • Qualitative Inquiry Approaches
Experience

I have been a MAXQDA-Trainer in Turkey since 2012. I have given more than 44 workshops since then. I have taught to use MAXQDA to more than 500 people who are academics and researchers in Turkey. Up to now, in order to teach Maxqda, I reached many people from different cities of Turkey, for example, Kars, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, İzmir, Ankara, Bolu, Gaziantep.

I received my Ph.D. degree from the Department of Sociology of Hacettepe University in Turkey in 2016. I have used MAXQDA for qualitative analysis of in-depth interviews during my dissertation. I offer methodological courses in the field of social research and have developed a strong interest in qualitative inquiry approaches, which I am happy to share my knowledge and experience in my workshops.

Relevant Publications

Kurnaz, Zeynep. (2016) Türkiye’de Siyasal Korku ve Akademik Hayatın İnşası. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Turkey.

Burcu, Esra / Kurnaz, Zeynep / Karadeniz, Oğuz Özgür / Olgun, Cem Koray / Özdağ, Ufuk. (2014). An Analysis of ‘Social Problem Topics’ Pertaining to the Articles Published in Social Problems between the Years 1976-2012. Sosyoloji Konferansları Dergisi, Vol. 50, No. 2, pp. 47-86. (ISSN: 1304-0243)

Güler, Abdurrahim / Kurnaz, Zeynep. (2013). Differentiation of Doctoral Theses Based on Sex of Supervisors: A Case of Sociology Departments in Türkiye. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 5, pp. 480-484. (DOI: 10.7763/IJSSH.2013.V3.287)

Kurnaz, Zeynep / Güler, Abdurrahim: Doktora Tez Danışmanlarının Cinsiyet Dağılımlarının Üniversitelere Göre İncelenmesi: Türkiye’deki Sosyoloji Bölümleri Örneği, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, 02-05 Ekim 2013, Muğla, Türkiye. (ISBN: 978-605-4397-33-4)

Cansız, Mehmet / Kurnaz, Zeynep / Yavan, Nuri. (2018). Girişimcilik Ekosisteminde Türkiye İçin Yeni Bir Araç: Bölgesel Yenilik Merkezleri/Ağları. Verimlilik Dergisi, Sayı 4, ss.7-69. (ISSN: 1013-1388)

Özbay, Yaşar / Büyüköztürk, Şener / Tomar, İsmail Hakkı / Eşici, Hasan / Aliyev, Ramin / Yancar, Cenk / Kurnaz, Zeynep (2019). Bağımlılıkla Mücadelede Koruyucu, Önleyici ve Geliştirici Faktör Olarak Yaşam Becerileri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. Cilt 6, Sayı 3, ss. 907-961. (DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0083)

Cansız, Mehmet / Kurnaz, Zeynep / Çağlar, Esen. (2019). 2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü. Ankara: UNDP Yayınları. (ISBN: 978-605-9239-10-3)

Website https://karabuk.academia.edu/ZeynepKurnaz
Email navavar@windowslive.com
YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaB8n7Mf3fx_rmgCCROarfVZXy7hdrqL


Back to overview