MAXQDA Webinars

Registration Form

We are pleased that you are participating in our webinar on Temmuz 8, 2021 (12pm - 1:45pm EDT / 16:00 - 17:45 UTC).
Please make sure to take the time difference between your time zone and the UTC time zone into consideration.

After a successful registration, you will get a confirmation email with the log-in information for the webinar.

Kind regards,
Your MAXQDA Team

Bu webinarın amacı, MAXQDA kullanarak sosyal medya (ör,. Twitter, YouTube) verilerinin analizinin nasıl yapılabileceğine ilişkin bilgi vermektir.  Webinarda sosyal medya verilerinin analizi aşama aşama gösterilecektir.

Hedefler: Bu oturumda katılımcılar,

  • sosyal medya verilerinin araştırmalarda kullanılma amacını öğrenecek ve
  • iki analiz tekniği kullanarak MAXQDA programında sosyal medya verilerini analiz edebileceklerdir. Bu iki analiz tekniği: (a) hashtagler ile otomatik kodlama ve (b) nicel içerik analizi.

Zorluk Düzeyi: Orta düzeyBy submitting the form I accept the Privacy Policy.