MAXQDA Webinars

Registration Form

We are pleased that you are participating in our webinar on paŸdziernik 15, 2021 (11am - 12:15pm EDT / 15:00 - 16:15 UTC).
Please make sure to take the time difference between your time zone and the UTC time zone into consideration.

After a successful registration, you will get a confirmation email with the log-in information for the webinar.

Kind regards,
Your MAXQDA Team

Celem webinaru będzie przedstawienie możliwości, jakie MAXQDA oferuje w zakresie analizy danych z mediów społecznościowych (Twitter, YouTube). Podczas spotkania zostanie pokazane krok po kroku, jak włączyć program do swojej pracy.By submitting the form I accept the Privacy Policy.