MAXQDA Webinars

Registration Form

We are pleased that you are participating in our webinar on Temmuz 1, 2021 (12pm - 1:45pm EDT / 16:00 - 17:45 UTC).
Please make sure to take the time difference between your time zone and the UTC time zone into consideration.

After a successful registration, you will get a confirmation email with the log-in information for the webinar.

Kind regards,
Your MAXQDA Team

Bu webinarın amacı, nitel araştırma projelerinde kodlayıcılar arası uyumun belirlenmesi ve süreçlerini açıklamaktır. Webinar, aynı zamanda kodlayıcılar arası uyumun nasıl yapılabileceğine ilişkin bir gösterime de yer verecektir.

Hedefler: Bu oturumda katılımcılar,

  • kodlayıcılar arası uyumun nüanslarını öğrenecek ve
  • kendi nitel araştırma çalışmalarında kodlayıcılar arası uyumu uygulayabileceklerdir.

Zorluk Düzeyi: Başlangıç düzeyiBy submitting the form I accept the Privacy Policy.