MAXQDA Webinars

Registration Form

We are pleased that you are participating in our webinar on Haziran 17, 2021 (12pm - 1:45pm EDT / 16:00 - 17:45 UTC).
Please make sure to take the time difference between your time zone and the UTC time zone into consideration.

After a successful registration, you will get a confirmation email with the log-in information for the webinar.

Kind regards,
Your MAXQDA Team

Bu webinarın amacı, MAXQDA programı kullanarak farklı nitel araştırma projeleri için kod kitabı geliştirmeye ilişkin bilgi vermektir.  Bu webinar, kod kitabı geliştirme üzerine bazı örneklerin gösterimini barındırmaktadır.

Hedefler: Bu oturumda katılımcılar,

  • farklı nitel araştırma projeleri için kod kitabının nasıl geliştirileceğini öğrenecek
  • kendi nitel çalışmaları için kod kitabı geliştirebilecek
  • MAXQDA programında kod sistemlerinin içe ve dışa aktarımlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Zorluk Düzeyi: Başlangıç düzeyiBy submitting the form I accept the Privacy Policy.