MAXQDA Webinars

Registration Form

We are pleased that you are participating in our webinar on Haziran 10, 2021 (12pm - 1:45pm EDT / 16:00 - 17:45 UTC).
Please make sure to take the time difference between your time zone and the UTC time zone into consideration.

After a successful registration, you will get a confirmation email with the log-in information for the webinar.

Kind regards,
Your MAXQDA Team

Bu webinarın amacı, kodun farklı nitel araştırma projelerinde ne anlama geldiğini açıklamak ve farklı kullanımlarına yer vermektir. Ayrıca bu webinarda farklı nitel kodlama stratejilerine örneklerle yer verilecektir.

Hedefler: Bu oturumda katılımcılar,

  • nitel araştırma bağlamında kod nedir ve hangi farklı formlarda kullanılır bilecek
  • farklı kodlama tekniklerini nitel analizlerde uygulayabilecek ve
  • yaratıcı kodlama özelliğini kullanarak kodlarını MAXQDA programı içinde nasıl organize edebileceklerini bileceklerdir.

Zorluk Düzeyi: Başlangıç düzeyiBy submitting the form I accept the Privacy Policy.