MAXQDA Webinars

Registration Form

We are pleased that you are participating in our webinar on Haziran 3, 2021 (12pm - 1:45pm EDT / 16:00 - 17:45 UTC).
Please make sure to take the time difference between your time zone and the UTC time zone into consideration.

After a successful registration, you will get a confirmation email with the log-in information for the webinar.

Kind regards,
Your MAXQDA Team

MAXQDA Veri Analizi Yaz Okulu Türkçe konuşan MAXQDA kullanıcılarına ücretsiz, altı haftalık bir program sunmaktadır. Programın amacı, katılımcıların araştırmalarında kullanabilecekleri derinlemesine bilgi ve pratik uygulamaların MAXQDA programı ile sunulmasıdır. Yaz okulu, kullanıcıların bir projeyi oluşturması ve yönetmesi, farklı veri çeşitlerini yönetebilmesi, kodlama, verilerin analizi ve görselleştirilmesi ve ekip çalışmalarının koordine edilmesi gibi çeşitli modülleri kapsamaktadır.

Bu modüller:

  1. MAXQDA Programında Proje Yönetimi
  2. Kodlar ve Nitel Araştırmalarda Kodlama
  3. MAXQDA Programında Kod Kitabı Geliştirme
  4. MAXQDA İle İçerik Analizi ve Tematik Analiz
  5. Nitel Araştırmalar için MAXQDA Programında Kodlayıcılar Arası Uyum
  6. MAXQDA İle Sosyal Medya Verilerinin Analizi

Bu webinarın amacı, MAXQDA programında farklı veri türlerini (anket, mülakat, alan notları) analiz edebilmek için verilerin hazırlanmasına ilişkin stratejileri ve yönergeleri paylaşmaktır.  Ayrıca bu webinar, ekip çalışması yönetimine ilişkin stratejiler de sunacaktır.

Hedefler: Bu oturumda katılımcılar,

  • MAXQDA programında farklı verilerin analizini yapabilmek için verilerin nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenecek
  • kendi nitel veya anket verilerini MAXQDA programında analiz için hazırlayabilecek ve
  • birden fazla MAXQDA proje dosyasını birleştirmeyi ve kendi projelerinde anonimleştirmeyi öğreneceklerdir.

Zorluk Düzeyi: Başlangıç düzeyiBy submitting the form I accept the Privacy Policy.