YouTube’dan veri aktar: Transkript indirme seçeneği yok

YouTube’dan içe aktarırken, MAXQDA, videonun yazarının aktif olarak videoya eklediği tüm transkriptleri tanır. YouTube tarafından otomatik olarak oluşturulan transkriptler içe aktarılamaz.More FAQs