Anket Verileri: İçe aktarma sırasında eksik veya yinelenen değişkenler

Bir Excel elektronik tablosundan anket verilerinin içe aktarılması sırasında bağımsız değişkenler doğru bir şekilde tanımlanmazsa, aşağıdaki sorunlardan biri olabilir:

  • MAXQDA’deki değişken adları en fazla 63 karakter uzunluğundadır. Excel elektronik tablosu daha uzun değişken adları içeriyorsa, yalnızca ilk 63 karakter içe aktarılacaktır. MAXQDA’nın değerleri doğru şekilde atayabilmesi için lütfen değişken adlarının ilk 63 karakterde farklı olduğundan emin olun.
  • Lütfen Excel tablonuzun değişken adlarının sonunda gereksiz boşluklar içerip içermediğini kontrol edin ve silin.

MAXQDA’deki Excel elektronik tablolarından anket verilerini içe aktarma hakkında ayrıntılı açıklamaları çevrimiçi kılavuzun “Excel’den Anket Verileri” bölümünde bulabilirsiniz.More FAQs