Hata Mesajı “MAXQDA bir proje veritabanı tutarsızlığı algıladı”

MAXQDA ile proje dosyasının depolama konumu arasındaki bağlantının kesilmesi, proje dosyalarının veritabanı yapısında tutarsızlıklara yol açabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi proje dosyalarını kaydetme ve açma hakkındaki SSS’mizde bulabilirsiniz.

Sürüm 2020.1’den itibaren MAXQDA, bir proje dosyası her açıldığında proje dosyalarını veritabanı tutarsızlıkları açısından kontrol eder. Bir veritabanı tutarsızlığı algılanırsa, proje dosyasının veritabanı yapısını otomatik olarak yeniden oluşturabilirsiniz.

MAXQDA, yeniden oluşturulmadan önce proje dosyasının bir yedek kopyasını otomatik yedekleme klasörüne kaydeder. Proje veritabanınızı başarıyla yeniden oluşturduktan sonra MAXQDA, yeniden oluşturulmuş veritabanı yapısıyla proje dosyasını açar ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

Tutarsız veritabanlarıyla çalışmak proje dosyasında sorunlara yol açabileceğinden, veritabanı yapısını yeniden oluşturmanızı veya dosyanın en son yedek kopyasını kullanmanızı şiddetle öneririz.More FAQs