Yaratıcı Kodlama: Tüm kodlar görüntülenmiyor

Tüm kodlar görüntülenmiyorsa, MAXQDA sürümünüz güncel olmayabilir. MAXQDA 2020.1’den itibaren, kod sistemi hiyerarşisinin herhangi bir seviyesinden kodları düzenlemek mümkündür. MAXQDA’nın önceki sürümlerinde, yaratıcı kodlama için maksimum 2 alt kod düzeyine sahip kodlar kullanılabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz:

Creative Coding


More FAQs